Exempelprojekt

Länsstyrelsen – Före åtgärd

Ombyggnad av innergård på Länsstyrelsen i Falun, med planteringar och plattläggningar inklusive projektering.

Länsstyrelsen före åtgärd

Länsstyrelsen före åtgärd

Länsstyrelsen före åtgärd

Länsstyrelsen före åtgärd

Länsstyrelsen före åtgärd

Inlyftning av maskin och material

Inlyftning av maskin och material

 

 

 

Länstyrelsen – Efter Åtgärd

Ny stenläggning och ny plantering

Bilden visar ny plantering

Stenläggning med plantering

Passivhus

Markarbeten vid Passivhus, Galgberget i Falun.

Stensättning

Planteringar och utrullning av gräsmatta

Planteringar och utrullning av gräsmatta

Planteringar och utrullad gräsmatta

 

Musikanten
Uppdraget omfattar omdränering inklusive återställning vid hyreshuset Musikanten i Bullermyren.

Före åtgärd

Omdränering

 

Plantering och stenläggning efter åtgärd

 

Jale Åkeri

Nybyggnad av lagerlokal.